Klasy dokładności manometrów

 

Klasy dokładności manometrów określają zakres tolerancji błędu pomiaru (w odniesieniu do zakresu manometru) w temperaturze 20°C według wartości:

Klasa dokładności

Tolerancja błędu pomiaru

0,1

+/-0,1%

0,25

+/-0,25%

0,6

+/-0,6%

1

+/-1%

1,6

+/-1,6%

2,5

+/-2,5%

4

+/-4%