Ile kosztuje wykorzystanie sprężonego powietrza?

Ile tak na prawdę kosztuje nas pneumatyka w firmie?

Sprężone powietrze wytwarzane jest przez kompresor, który w znacznej większości
przypadków zasilany jest energią elektryczną. Sektor przemysłowy w Europie przeznacza około 2-3% łącznego zużycia energii elektrycznej do wytworzenia sprężonego powietrza. Wytwarzanie
sprężonego powietrza przynosi znaczne straty energii elektrycznej z uwagi na nieszczelności, straty
cieplne, czy pracę kompresorów na biegach neutralnych (jałowych). Możemy wobec tego zauważyć
możliwości uzyskania większej efektywności energetycznej w instalacjach sprężonego powietrza.
W przeciętnym zakładzie straty wytworzonego sprężonego powietrza sięgają 30-50%. Tutaj
pojawia się pytanie „ile to kosztuje?”. Niestety problemem w kalkulacji kosztów nieszczelności
instalacji pneumatycznej jest brak wiedzy o kosztach 1m3 sprężonego powietrza. Każdy wie, ile
kosztuje kWh prądu, czy m3 wody, natomiast niewiele osób wie, ile tak na prawdę kosztuje m3
sprężonego powietrza. Skąd się to bierze? Zwykle zakładamy, że skoro powietrze jest „za darmo”,
to sprężone powietrze również. Dodatkowym problemem jest to, że jest ono wytwarzane przez
każdą firmę, nie kupowane na zbiorniki.
Jak zatem dowiedzieć się, ile kosztuje nas sprężone powietrze? Otóż należy sprawdzić, ile energii elektrycznej zużywa w danym okresie czasu kompresor, a ile sprężonego powietrza był wtedy w stanie wytworzyć. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie obliczyć koszty eksploatacyjne, czyli zużycie kWh na 1Nm3/h w instalacji. Co ważne nie bierzemy pod uwagę kosztów wykonania instalacji, zakupu kompresora, przygotowania powietrza, ani pozostałych parametrów. Daje nam to jedynie obraz rzeczywistego zużycia energii, a co za tym idzie skalkulowania kosztów wytwarzania sprężonego powietrza. Na potrzeby poniższej kalkulacji przyjmijmy:
– kompresor śrubowy o wydajności 2,21 m3/min= 2210 l/min i mocy 15 kW
– koszt 1 kWh to 0,41 PLN
2210 /min*60min/h=132,6 m3/h
15 kWh/132,6m3/h=0,113 kWh/m3
0,113 kWh/m3*0,41 PLN=0,46 PLN/m3
Aby przeliczyć, ile tak na prawdę kosztuje nas miesięcznie wytwarzanie sprężonego powietrza niezbędnym jest pomiar zużycia w każdej firmie z osobna. Niezbędnym do tych
pomiarów jest przepływomierz, który należy zamontować w instalacji pneumatycznej.
Dokonywanie pomiarów jest konieczne dla kontrolowania kosztów. Niewiele firm jest
rzeczywiście świadomych kosztów wytwarzania sprężonego powietrza i tego, jak duże znaczenie
ma w tym wyeliminowanie wszelkich nawet najmniejszych nieszczelności.
Pomiarów nie dokonuje się jedynie w celu sprawdzenia aktualnego stanu zużycia, a zwłaszcza po to, aby poznać możliwości oszczędności.
Nie jest tajemnicą, że sprężone powietrze to najdroższe w produkcji medium robocze,
dlatego tak ważna jest wiedza o jego zużyciu i możliwościach oszczędności w tej dziedzinie.