Sposoby wewnętrznej amortyzacji pracy siłowników pneumatycznych

W każdym siłowniku pneumatycznym długość ruchu (skok) siłownika energia wytwarzana podczas cyklu pracy powoduje ruch tłoka wraz z tłoczyskiem, co przekłada się na energię kinetyczną. Energia ta podczas końcowego ruchu siłownika zostaje przekazana aby zatrzymać poruszające się elementy. Przekazanie energii odbywa się poprzez jej zamortyzowanie.
Konstrukcja siłowników pneumatycznych pozwala na zastosowanie różnych typów (sposobów) amortyzowania pracy tłoka wewnątrz siłownika:

• Amortyzacja mechaniczna – element amortyzujący jest wykonany z elastycznego materiału (guma, neopren, elastomer) i zamontowany na tłoku siłownika po dwóch stronach, aby tłumić uderzenia w pokrywy podczas wyhamowywania ruchu siłownika. Amortyzacja ta jest mniej skuteczna z uwagi na powstające przeciążenia podczas uderzeń oraz efektu odbicia tłoka od pokrywy.

• Amortyzacja pneumatyczna – amortyzacja uskuteczniana jest w tym rozwiązaniu poprzez wytwarzanie się poduszki powietrznej pomiędzy tłokiem, a pokrywami siłownika podczas końcowej fazy ruchu siłownika. Poduszka ta powstaje jako wynik zamknięcia (w końcowej fazie ruchu tłoka) bezpośredniego kanału odpowietrzającego daną komorę siłownika i skierowanie powietrza przez kanał dławiący. Wartości dławienia są w pełni regulowalne poprzez umieszczone w pokrywach wkręty (śrubokręt, imbus). Amortyzację należy regulować pod określony przepływ i ciśnienie powietrza nie zapominając o oporze zadawanym na tłoczysko. Zbyt mocno wyregulowana amortyzacja pneumatyczna spowalnia znacznie końcowy ruch siłownika, a za mała wartość dławienia spowoduje uderzanie tłoka o pokrywy siłownika. Należy pamiętać, że amortyzacja nie dławi prędkości pracy siłownika, a jedynie końcowego ruchu „dobijania” do pokrywy.

Podczas doboru siłownika do aplikacji należy zwrócić uwagę na zapotrzebowanie w amortyzację ruchu końcowego. Dobry wybór amortyzacji wpływa na żywotność napędu i precyzję jego działania. Należy również pamiętać, że zastosowanie zaworów dławiących i dławiąco-zwrotnych nie zastępuje działania układu amortyzacji, gdyż wpływa na cały ruch roboczy siłownika.